Prohlášení o přístupnosti


Laické vysvětlení

Obec musí podle zákona učinit obsah webu přístupný. Český zákon o přístupnosti (obsahuje pouze byrokratické formulace) provádí evropskou směrnici o přístupnosti (také obsahuje pouze byrokratické formulace), která vyžaduje splnění evropské normy (pouze kopíruje celosvětové zásady pro přístupnost webu), jenž obsahuje požadavky na přístupnost.

Seznam nepodstatných dokumentů


Zákon č. 99/2019 Sb. Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru Norma ČSN EN 301 549 V1.1.2 Požadavky na dostupnost pro zadávání veřejných zakázek na výrobky a služby ICT v Evropě Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví vzorové prohlášení o přístupnosti v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru

Seznam podstatných dokumentů


Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1

Byrokratická formulace


Obec Štíhlice se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.stihlice.cz. Prohlášení o přístupnosti odpovídá vzoru stanovenému prováděcím aktem Evropské komise vydaným podle čl. 7 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Stav souladu


Tyto webové stránky nejsou v souladu s normou ČSN EN 301 549 V1.1.2, z důvodu prvků nesouladu. Stránky budou dány do souladu se zákonem č. 99/2019 do doby stanovené tímto zákonem.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti


Toto prohlášení bylo vypracováno dne 2019-11-11.

Zpětná vazba a kontaktní údaje


Máte-li nutkání nás informovat o jakýchkoliv problémech z hlediska souladu, nebo si chcete vyžádat informace a obsah, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice, potom napište zprávu na emailovou adresu starosta@stihlice.cz.

Postupy pro prosazování práva


V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo zaslanou žádost kontaktujte Obecní úřad Štíhlice, Štíhlice 5, 28163 Kostelec nad Černými lesy a právo bude prosazeno.
 • Aktuality
 • Úřad
 • Zápisy OZ
 • Obec
 • Úřední deska
 • Finance
 • Akce
 • Fotogalerie
 • Zajímavosti
 • Historie
 • Spolky a firmy
 • LOŠBATES
 • Kontakty

  Obec Štíhlice
  Štíhlice č.p.5
  Kostelec nad Černými lesy
  28163
  Telefon :
  321677179
  email :
  obec(zav)stihlice.cz
  ID datové schránky :
  tuja9ba
  IČO :
  00639745
  Bankovní spojení :
  KB 24429151/0100
  Úřední hodiny :
  středa 18:00 - 20:00
  Starosta :
  mobil:
  737 642 331
  email:
  starosta(zav)stihlice.cz
  Místostarostka:
  mobil:
  728 701 602
  Účetní:
  mobil :
  723 552 756
  email:
  ucetni(zav)stihlice.cz

  Odkazy na úřady:
  MÚ Kostelec n.Č.l.
  MÚ Říčany
  Kontakt na polici ČR Kostelec n.Č.l.
  Copyright © 2015 stihlice. Všechna práva vyhrazena. PSPad webdesign sona.s©2015 Prohlášení o přístupnosti